SEO-Naslov stranice

Priču o unutrašnjoj optimizaciji nastavljamo Title tag-om.

Jedan od najvažnijih aktora optimizacije stranice za Web pretraživače jeste naslov stranice odnosno title tag. Title tag pripada <HEAD> sekciji Web strane i uglavnom se nalazi ispred ili iza meta tag-ova.

Title tag u browseru

Title tag u browseru

Za razliku od većine drugih tag-ova koji se nalaze u <HEAD> sekciji stranice Title tag je vidljiv i posetiocu. On se nalazi u gornjem levom uglu web čitača (Eng web browser), takođe ukoliko se stranica ubaci u Favorites ili Bookmarks inicijalno postavljen tekst će upravo biti naziv stranice.

Svi web pretraživači koriste Title tag kao izvor informacija o sajtu. Pored toga na rezultatima pretrage nazivi stranice upravo predstavljaju linkove na te stranice. Title tag je jedan od faktora sa najvećim težinskim koeficijentom u algoritmima web pretraživača  i zbog toga je potrebno da sve stranice na sajtu imaju kvalitetne naslove. Prema preporuci WC3-a title tag treba da ima ispod 64 karaktera , Google indeksira i prikazuje prvih 66 karaktera a Yahoo 120  zbog toga treba svaki od karaktera pametno izabrati. Prilikom pisanja naslova treba uzeti u obzir sledeće smernice:

  • Nikada ne treba ostavljati ne popunjen Title tag. To je moćno oružje koje itekako može da poboljša poziciju na rezultatima pretrage. Samim tim treba ga iskoristiti.
  • Svaka stranica treba da ima jedinstven naziv. Takođe ne treba stranice nazivati generičkim imenima tipa: Untitled, Home page, Page 1, Page 2….
  • U imenu trebaju da se nalaze najjače ključne reči stranice. Ime treba da bude reklama za tu stranicu, nešto što će je izdvojiti od gomile sličnih. Treba povezati ime stranice sa tekstom koji se nalazi na njoj, zbog toga je možda najbolje ime napisati tek kada cela stranica bude gotova. Apsolutno treba izbegavati korišćenje title tagova koji nemaju veze sa sadržajem same stranice. Ovo web pretraživači lako prepoznaju i zbog toga degradiraju pozicije na rezultatima pretrage takvim sajtovima .
  • Ime sajta, kompanije ne mora da se pojavljuje na svakoj stranici. Ukoliko je to praksa prvo treba prikazati naziv stranice pa tek onda naziv sajta iz prostog razloga što ljudsko oko registruje prvo ono što je ispred (sa leve strane) i daje mu veći značaj
  • Naziv stranice ne treba da bude ceo napisan velikim slovima, to jednostavno nije lako čitljivo, takodje kombinacije velikih i malih slova unutar reči loše estetski izgledaju. Web pretraživači ne razlikuj velika imala slova tako da što se tiče njih tu nema razlike, ali tu razliku će itekako primetiti posetilac. Najbolja strategija je da samo prva ili svaka reč u nazivu bude ispisana velikim slovom a sve ostalo malim.
  • Treba izbegavati ponavljanje reči u naslovu, sajtovi sa naslovima tipa : reč1 reč1 reč1 su ozloglašene od strane web pretraživača i njihove pozicije su degradirane. Ukoliko je ipak neophodno da se neka reč ponavlja u naslovu (na primer Razglednice Beograda – Beograd Info) na svaki način treba sprečiti da to ponavljanje bude jedno pored drugog.

Generalno prilikom imenovanja stranica treba se truditi da imena budu pre svega prilagođena posetiocima pa tek onda web pretraživačima. Ništa ne znači prvo mesto na rezultatu pretrage ako niko neće kliknuti na njega. Zbog toga o imenu stranice treba razmišljati kao i što se razmišlja o imenu TV emisije ili naslova u novinama.

About Ivan Petraš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>