SEO – Izbor domena

SEO

Optimizacija sajtova za rezultate pretrage (eng. Search Engine Optimisation – SEO) predstavlja proces optimizacije web sajta poboljšavanjem kako internih tako i eksternih faktora sa ciljem povećanja broja poseta sajtu koje stižu sa web pretraživača.

Na SEO se može gledati i kao na visoko specijalizovan proces gradnje uspešnih sajtova. Činjenica je da oko 90% novih posetilaca prvi put dolazi na sajt upravo preko web pretraživača. Zbog toga ukoliko se do nekog komercijalnog sajta ne može lako doći preko web pretraživača (za zadatu frazu među se ne nalazi među prvih 100 rezultata), on je unapred osuđen na propast.
Optimizacija kada su u pitanju sajtovi odigrava se na dva fronta:

  • Unutrašnja optimizacija (Eng. Onpage) je izraz za promene koje je potrebno izvršiti na samim stranicama. Te promene se odnose na faktore – elemenate stranice koji utiču na njenu poziciju na rezultatu pretrage kao što su: sadržaj stranica, struktura, domen, naslov stranica, ključne reči, zaglavlja stranice …
  • Spoljašnja optimizacija (Eng. Offpage) je izraz za faktore koji nisu direktno povezani sa promenama na samim stanicama već na promene koje je potrebno izvršiti na drugim stanicama ne bi li se povećao rejting posmatrane strane. Neki od faktora su: povratni linkovi, anchor tekst, jačina linka…

U budućoj seriji članaka proćemo kroz sve elemente kako unutrašnje tako i spoljašnje optimizacije. Za početak će biti detaljnije objašnjen termin unutrašnje optimizacije i prvi element: izbor domena.

Unutrašnja optimizacija sajta

Unutrašnja optimizacija sajta (eng. On page optimisation) je proces kojim se različiti elementi stranice podešavaju, prilagođavaju sa ciljem da se stranica pojavi na rezultatima pretrage za specifične fraze . Ona ne garantuje najbolje pozicije na rezultatima pretrage, da bi se to postiglo potreban je pre svega dobra spoljašnja optimizacija. Ali spoljašnja optimizacija je mnogo efikasnija ukoliko je izvršena unutrašnja.

Web pretraživači svakodnevno napreduju i koriste sve sofisticiranije metoda za rangiranje stranice, zbog toga je sve teže i teže imati dobro poziciju na rezultatu pretrage. Više nije dovoljno otvoriti notepad dodati par ključnih reči u meta tag staviti sajt na server i čekati rezultate. Potrebno je sistemski pristupi optimizaciji celokupnog sadržaja ne bili strana bila rangirana kako valja. Čak ni to ne osigurava sigurnu poziciju. Samo 20% pozicije zavisi od unutrašnje optimizacije sajta, dok 80 % zavisi od spoljašnje – linkova koju ukazuju na stranicu.

Odnos 20% prema 80% je donekle i logičan jer vlasnici sajta imaju potpunu kontrolu nad sajtom i samim tim mogu uraditi sve što je potrebno da bi bili među prvima na rezultatu pretrage. I ako 20% izgleda previše malo uticaj, unutrašnja optimizacija sajta je veoma bitna. Veoma često razlika između 20-tog i 2 mesta na rezultatu pretrage je neverovatno mala i upravo dobra unutrašnja optimizacija može da napravi tu prevagu. Zbog toga ne treba ništa prepustiti slučaju nego se treba potruditi i učiniti sve što je moguće ne bi li sajt imao što bolju poziciju. A najbolje mesto za početak je od svojih vrata – svog sajta.

Domen

domain

Domen odnosno url adresa sajta je jedan od najvažnijih parametara popularnosti sajta. Veoma je bitno potruditi se da sajt ima originalno ime koje se lako pamti, jer kao i u ostalim oblastima promocije i brendiranja ime je sve, a lako pamtive adrese Web stranica u vremenima velikog povećanja broja sajtova čine dobar domen još važnijim  [ ]. Najbolja osobina web adrese na Internetu je to što je ona ustvari niz slova i brojeva koji imaju neko značenje, za razliku od recimo telefonskog broja koji predstavlja u najvećem broju slučajeva neodređeni niz brojeva. Zbog toga da bi se pristupilo sajtu neke firme nije potreban bilo kakav imenik već je dovoljno zapamtiti samo adresu.

Izbor odgovarajućeg domena pored lakog pamćenja i identifikacije sa sajtom jedan je od bitnijih parametara koji utiče na poziciju sajta u rezultatima pretrage. Razlog leži u anchor tekstu (tekstu koji se nalazi između <a> taga) – koji je pretraživačima veoma bitan. Naime prilikom određivanja relevantnosti stranice za određeni pojam pored teksta na stranici pretraživači gledaju i druge parametre. Pre svega na broj sajtova koji pokazuju, linkuju stranicu sa tim tekstom u anchor-u. Najbolji pokazatelj značajnosti anchor teksta jeste sledeći primer: ukoliko se u Google-u ukuca izraz ‘miserable failure’ (totalni promašaj) kao prvi link u rezultatu pretrage, dobija se stranica sa biografijom Buša (www.whitehouse.gov/president/gwbbio.html), na kojoj se naravno nigde ne nalazi ovaj izraz.

Nemoguće je uticati na anchor tekst većine linkova koji linkuju stranicu, ali izborom odgovarajućeg domena taj zadatak može biti znatno olakšan. Naime veoma česta je praksa  da kada se navodi link ka spoljnoj stranici prosto se stavi u anchor url adresa sajta. Ukoliko sam domen u okviru sebe ima ključne reči, takav sajt automatski ima prednost u odnosu na sve konkurentske sajtove jer će web pretraživači indeksiranjem utvrditi da je sajt vezan za ključnu reč čak i kada se u anchor-u ne navede ništa drugo izuzev samog domena.

Ukoliko je željeni domen zauzet pa je potrebno dodati još neku reč oko fraze ili se sastoji od više reči postavlja se pitanje da li reči u domenu treba da budu spojene, odvojene crticom ‘-‘ ili donjom crtom ‘_’. Što se tiče brendiranja samog imena sajta bolje je da sve reči budu spojene, bez bilo kog znaka. Takve domene posetioci jednostavnije pamte. Sa druge strane web pretraživači bolje indeksiraju sajtove gde su ključne reči u domenu odvojene crticom.

Crtica je univerzalni znak kod svih web pretraživača za odvajanje ključnih reči, za razliku od donje crte koju prepoznaju Yahoo i MSN a Google ne prepoznaje. Donja crtu Google ne prepoznaje kao separator jer veliki broj računarskih programa upravo ima fraze koje uključuju donju crtu (kao što je na primer _MAXINT). Zbog toga sajt čiji je domen rec1_rec2 Google će vratiti kao rezultat pretrage samo ako korisnik ukuca identičnu frazu, dok sajt oblika rec1-rec2 će se naći u rezultatu pretrage kada korisnik ukuca samo rec1 ili rec2 ili cak ako ukuca obe reci [ ]. Dakle prilikom izbora imena domena ukoliko se on sastoji od više reči, sa aspekta web pretraživača najbolja je varijanta sa rečima odvojenim crticom, zatim domeni sa spojenim rečima i na kraju domeni gde su reći odvojene donjom crtom.

About Ivan Petraš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>